تقریبا یکی دو هفته پیش خبر افزایش طول دروه خدمت سربازی از 21 ماه به 24 ماه و حذف برخی معافیت ها بر اساس قانون جدید خدمت وظیفه روی خروجی های اکثر خبرگزاری های کشور رفت و واکنش های زیادی را هم در پی داشت که اغلب اعتراض ها و انتقادهای جوانان را شامل میشد.البته این خبر برای من هم که به ناچار در آینده ای دور یا نزدیک مجبور به گذراندن این دوره هستم و برایم به مثابه آش کشک خاله است ناگوار به نظر می آید.تقریبا کمتر پسر جوانی در کشور ما وجود دارد که دغدغه چیزی به نام سربازی را نداشته باشد.در این دوهفته با صحبت هایی که با دوستان داشتم بیشتر از قبل به این نتیجه رسیدم که سربازی یکی از مهم ترین معضلات جوانان پسر جامعه را تشکیل میدهد و شاید از مهم ترین عوامل افزایش سن ازدواج، نا امیدی،سردرگمی و عدم توانایی برنامه ریزی برای آینده و... است.

صحبت ما در اینجا درباره قانونی است که تصویب آن در سال1306 توسط رضاخان با مخالفت قاطبه علما همراه بوده و حتی موجب بست نشستن آیت الله نورالله اصفهانی شده است و اکثر روحانیون و علما ی آن زمان این قانون را خلاف شرع  دانسته اند و حق هم همین است چرا که هیچ یک از مقررات دینی ما اجازه اجبار یک فرد به انجام کار بدون جیره و مواجب را نمیدهد و جای تعجب ابقای این قانون در نظام اسلامی است که با ادعای اجرای احکام اسلام به هیچ وجه سازگاری ندارد و یاد آور آیه شریفه "أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض" است.قانونی که بهترین سال های یک جوان را غصب کرده و موجب هدر رفت انرژی و توان وی می شود و موجبات بسیاری از معضلات در جامعه را فراهم می آورد.

تنها سودی که برای سربازی بیان می شود افزایش قدرت دفاعی کشور است که با توجه به تجربه سربازی حرفه ای106 کشور دنیا باطل بودن این فرض هم ثابت شده است چرا که این نیرو به هیچ وجه توانایی نیروی سربازان حرفه ای را ندارد و کارایی لازم را در زمان دفاع نخواهد داشت.و این در صورتی است که از معایب اصلی آن صرف نظر کنیم.

معایبی نظیر به هدر دادن نیروی جوان کشور درحالی که می توانست با ورود به چرخه اقتصاد کشور باری از دوش نظام اقتصادی بردارد،فرار مغزها که در بسیاری از موارد برای فرار از این بیگاری صورت میگرد،مبتلا شدن بسیاری از سربازان به ناهنجاری های اجتماعی نظیر اعتیاد که براثر مشکلات روحی و روانی که در این دوره گریبانگیر آن هاست به وجود می آید و  ضربات جبران ناپذیری را بر جامعه و خانواده فرد وارد میکند،اضطراب و نگرانی دائم نیروی جوان کشور و سردرگمی و آشفتگی و گرفتن توان برنامه ریزی از وی،افزایش سن ازدواج که به اذعان بسیاری از همین مسؤلین عامل عمده ناهنجاری های اخلاقی در جامعه است،ایجاد روحیه انزجا و نفرت از حاکمیت و..... که همگی نتیجه ی این ظلم آشکار است.و این درحالی است که حاکمیت می تواند با استفاده از تجربه کشورهای دیگر با جایگزین نمودن سربازی حرفه ای به جای خدمت اجباری هم از نیروی قوی تر نظامی برخوردار شود و هم از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کند توجه داشته باشید که به هیچ وجه هزینه لازم  برای این تغییر  بیشتر از هزینه های جبران خساراتی که ذکر شد نمی باشد.

ولی چه کنیم که کسی گوشش به این حرف ها بدهکار نیست و این خبر اعلام شد در حالی که صدای هیچ اعتراضی حتی از سوی علما هم شنیده نشد.علمایی که انگار منابرشان صرفا برای دفاع از جوانان جنبش اشغال وال استریت و غیرذلک برپاست....